Ang Vision 2045 ng King County International Airport (KCIA) ay isang mahabang pagpaplano na makakatulong sa atin na maging world-class na paliparan. Kasama sa kumpletong plano ang pagaaral ng mga sari-saring ingay na maaring magmula sa proyektong ito at magsasabi kung anong mga proyekto sa pagtatayo, imprastruktura, at ibang updates ang mas uunahin at popondohan sa mga susunod na dekada. 

Ang inyong mga ibabahaging ideya ay makakatulong na siguraduhin na ang plano ay pantay-pantay para sa lahat, mapapakinabangan ng kasalukuyang henerasyon na hindi makakakompromiso sa pangangailangan ng hinaharap na henerasyon at ayon sa mga nakuhang data.

Timeline ng Proyekto

Ngayon
Vision 2045 outreach scoping: ngayon- Q4 2022
Plinano
Vision 2045 pipili ng consultant - Q2 - Q3 2023
Plinano
Vision 2045 outreach: Q2 2023- Q3 2025
Plinano
Pagtatapos ng Vision 2045: Q4 2025