Image of a fuel tanker at the fuel farm.

Trạm nhiên liệu của sân bay là nơi tập trung các bồn chứa lớn dùng để dự trữ nhiên liệu cho máy bay. Tùy thuộc vào độ tuổi và loại máy bay mà các máy bay khác nhau sử dụng các loại nhiên liệu khác nhau. Trạm nhiên liệu hiện có của Sân bay quốc tế quận King nằm dưới mặt đất ở góc đông bắc của sân bay.

Các bồn chứa nhiên liệu của trạm đã gần hết thời hạn sử dụng. Các quy định cập nhật của sân bay liên bang yêu cầu KCIA phải di dời trạm nhiên liệu này. Trạm nhiên liệu mới sẽ cho phép lưu trữ các loại nhiên liệu mới bền vững hơn bao gồm nhiên liệu máy bay bền vững và xăng hàng không không chì, và sẽ là nguồn cung ứng khẩn cấp cho máy bay trong trường hợp có thiên tai.

Dưới đây là các địa điểm đề xuất cho trạm nhiên liệu mới.

Current fuel farm location v2

Phương án A 

Alternative A v2

Phương án B 

Alternative B v2

Phương án C 

Alternative C v2

Phương án D

Alternative D v2

 

Question title

Quý vị ưu tiên (những) phương án nào? Tại sao? Hãy chia sẻ ý kiến của Quý vị tại đây:

Sân bay sẽ chia sẻ kết quả phân tích môi trường cho cả bốn địa điểm vào năm 2023. Cũng như tất cả cơ sở vật chất khác của sân bay, bất kỳ địa điểm nào KCIA sử dụng cho trạm nhiên liệu mới đều an toàn và bảo mật. Trạm nhiên liệu mới sẽ cho phép lưu trữ các loại nhiên liệu mới bền vững hơn bao gồm nhiên liệu máy bay bền vững và xăng hàng không không chì, và sẽ là nguồn cung ứng khẩn cấp cho máy bay trong trường hợp có thiên tai.

Sẽ có nhiều cơ hội nữa trong những năm tới để chia sẻ góp ý của Quý vị về các phương án địa điểm này, bao gồm quá trình xem xét môi trường và cấp phép, bắt đầu từ giữa năm 2023.

Question title

Quý vị muốn đăng ký nhận cập nhật về dự án trạm nhiên liệu?

Vui lòng cung cấp thông tin liên lạc của Quý vị vào bên dưới.

Biểu mẫu bên dưới yêu cầu thông tin liên lạc của Quý vị. Vui lòng cung cấp thông tin mà Quý vị cảm thấy thoải mái khi chia sẻ theo thứ tự sau: 1) tên; 2) địa chỉ email; 3) địa chỉ nhà

Question title

Quý vị có muốn nhận tin nhắn về Dự án di dời trạm nhiên liệu của KCIA?

Nếu Quý vị muốn nhận tin nhắn văn bản từ KCIA về dự án, vui lòng điền số điện thoại vào bên dưới.

Cảm ơn Quý vị! Nhấp vào đây để quay lại màn hình bắt đầu.